Co dělat když nabourám

Co mám dělat při dopravní nehodě:

1) zavolám na svou asistenční službu – telefon naleznu na zelené kartě

nebo

2) zavolám na dispečink Odtahové služby Chomutov, kde se o mě postarají profesionálové

POZOR! Pokud je nutnost volat Policii, zavolejte nejdříve Policii, poté pak teprve můžete volat svou asistenční službu nebo dispečink Chomutov.

Jak již všichni víte od 1.1.2009 nemusíte ke každé dopravní nehodě volat Policii.

Ale ve kterém případě je nutné jí volat?

Policii voláme v případě že :

– při nehodě dojde ke zranění nebo usmrcení osoby

– při nehodě dojde na některém z vozidel vč. přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100.000,-Kč

– při nehodě dojde ke škodě na majetku třetí osoby

– při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace nebo poškození její součásti

– při nehodě dojde k poškození životního prostředí např. únik provozních kapalin z vozidla

– při nehodě nebudeme sami schopni obnovit plynulost provozu

– se při nehodě nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění

– je při nehodě řidič pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

 

Z vlastní zkušenosti je lepší zavolat i v případě, kdy mám nehodu s cizincem. Nejen kvůli jazykové bariéře, ale i kvůli jiným faktorům.

 

Jeden skutečný případ z minulého měsíce:

Náš klient jel v Praze, kdy projížděl křižovatkou v tom do něj naboural cizinec. Jelikož škoda byla malého rozsahu Policii nevolali. Nyní je věc taková, že cizinec si sepsal svůj vlastní formulář o nehodě, kdy jako viníka označil našeho klienta + připojil vlastnoruční podpis za obě strany!!!! Samozřejmě drze to zaslal na klientovo pojišťovnu. Jelikož cizinec je z Keni, těžko mu půjde dát pár facek.

Jeden starší případ:

Cca. 8let zpátky se mi přihodila celkem „banální nehoda“. 25.12. jsem byl Asistenční službou vyslán na odtah vozidla do Německa. Když jsem dorazil na místo, zjistil jsem, že dané místo není vhodné pro složení vozidla. Tudíž jsem se s klientem domluvil, že nacouvám co nejblíž k vratům poté vozidlo složím a pomohu mu ho zatlačit do garáže. Ten hňup byl tak šikovný, že mě nechal nacouvat do zděného sloupku u vrat. Na první pohled šlo vidět, že jde o sloupek, který nebyl ještě ani zabetonovaný do země, ani plot ještě nebyl natažený. Byl jsem opravdu nadšený v té době jsem měl měsíc staré vozidlo. Naštěstí se sloupku nic nestalo, klient šel a v hlíně kde sloupek stál ho zase o těch pár stupňů narovnal zpět, ještě připojil pár omluv. Vozidlo jsem mu pomohl zatlačit do garáže jak jsem slíbil, rozloučil jsem se s ním a jel zpět na firmu. Jak šel čas, tak po cca. půl roce přijeli z Interpolu a sdělili mi o ujetí od nehody! Začalo mi šrotovat v hlavě, kdy a kde jsem mohl odjet od nehody. Tak mi vysvětlili o co se jedná a ejhle pán nahlásil, že jsem mu poškodil plot a ujel od nehody, navíc byl tak vtipný, že škodu vyčíslil na nějakých cca. 80.000,-Kč. Připadal jsem si jak v Jiříkovo vidění. Popsal jsem jim jak ten plot vůbec vypadal a jestli, to není jen nějaká chyba. Bohužel s tím už nešlo nic udělat, pojišťovna vyplatil celou požadovanou částku. Takže nyní jakákoliv nehoda byť s tím, že se nic nestane volám na místo Policii.

 

V případě, že k dopravní nehodě nevoláme policii je důležité dodržovat tyto pokyny :

– neustále s sebou vozit ve vozidle propisovací formulář “Záznam o dopravní nehodě“

(lze je sehnat na pobočkách pojišťoven).

Řádně vyplňte všechny údaje, vč. nákresu plánku ve městě napsat i jména ulic a dopravní značení, popisu příčiny vzniku havárie a rozsahu poškození (popř. nafotit nebo si na místě zajistit svědky).

– je-li zcela zřejmé kdo havárii zavinil napíšeme do záznamu o dopravní nehodě

vozidlo A=viník, vozidlo B=poškozený

– je-li míra zavinění částečná sepíše se prohlášení, ve kterém účastníci nehody uznají svůj podíl zavinění a podepíší ho (viník připojí ke svému podpisu: jsem viník nebo zavinil jsem dopravní nehodu, aj.)

– před rozdělením formuláře ještě jednou zkontrolujte případné nesrovnalosti nebo chybějící údaje

a zda nechybí podpisy. Z údajů musí být zřejmé, jak k nehodě skutečně došlo, aby pojišťovna mohla objektivně vyhodnotit míru zavinění. Teprve pak listy oddělte.

Po oddělení listů již není možné cokoliv dodatečně vpisovat. Každý účastník si ponechá jeden díl.

– každý účastník dopravní nehody musí ohlásit co nejdříve nehodu na pojišťovnu viníka

nebo navštíví svůj servis nebo doporučený, který Vám sdělí pojišťovna. Tento za Vás celou záležitost vyřídí

– pečlivě si uschovejte veškerou fotodokumentaci z místa nehody i kontakty na svědky, aby jste v případě sporu doložili jak nehoda proběhla

– pokud-li při nehodě dojde k poškození zdraví či os. a jiných věcí, je potřeba i toto nahlásit na viníkovo pojišťovnu.

Přeji vám mnoho šťastných kilometrů bez nehod.