Ekologická likvidace vozidel

 

Nejčastěji kladené dotazy:

 

1) Co potřebuji k ekologické likvidaci?

– kompletní vozidlo nesmí chybět žádná jeho část(může být i nepojizdné)

– velký technický průkaz

– občanský průkaz

– v případě zastupování je nezbytná plná moc – od 1.1.2015 ověřená

2) Průběh ekologické likvidace?

Technik provede kontrolu:

– výrobního čísla karoserie s technickým průkazem

– fotodokumentaci

– vozidlo zváží

– demontuje registrační značky

– následně Vám je vystaven protokol o ekologickjé likvidaci vozidla a vrátí Vám RZ

3) Platí se nějaké poplatky?

Pokud je likvidovaný vrak úplný je ekologická likvidace bez poplatku.

4) Co potřebuji na referát dopravy?

Na referát dopravy musím předložit:

– vyplněný tiskopis Žádost o trvalé vyřazení motorového vozidla z provozu (u nás je také dostupný)

– velký technický průkaz

– malý technický průkaz

– registrační značky

– zelenou kartu

Odhlášení motorového vozidla je bez poplatku, v případě, že je vozidlo v tzn. „Mezipřevodu“ platí se pouze poplatek za jeho dohlášení tj. 800,-Kč v případě, že má vozidlo ještě nezaplacenou „ekodaň“, tak ta už se neplatí.

5) Co když nemám technický průkaz?

Nevadí, na referátu dopravy nahlásíte jeho ztrátu a na počkání Vám bude vystaven druhopis nebo opis.

6) Musí být vozidlo pojištěné?

Až do vyřazení z provozu je vozidlo stále evidováno jako provozuschopné, to znamená, že musí být řádně pojištěné. Na referátu dopravy dostanete zpět velký technický průkaz s razítkem VYŘAZENO. S tímto technickým průkazem zejdete na svojí pojišťovnu, kde je vozidlo evidováno a zrušíte pojistnou smlouvu. Bonusové body ze zrušené pojistné smlouvy si můžete nechat převést na jinou pojistku, která může být i u jiné pojišťovny.

7) Jak lze z registru vozidel trvale vyřadit neexistující vozidlo?

Podle sdělení Ministerstva dopravy lze neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo trvale vyřadit z registru vozidel ve správním řízení, dle § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Pokud motorové vozidlo zaniklo, je rozhodující datum 1.5.2004, kdy začal platit zákon o ekologické likvidaci. Do tohoto data je možné s občanem zahájit správní řízení, kde do protokolu vysvětlí, jak vozidlo zaniklo a zároveň sdělí, že údaje jsou pravdivé a je si vědom občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti. Před vydáním rozhodnutí správní orgán zjišťuje, zda po 1.5.2004 vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky, je možné vydat rozhodnutí o trvalém vyřazení.

8) Jak dostanu nepojizdné vozidlo k eko likvidaci?

V případě, že je vozidlo nepojizdné a je někde v blízkém okolí, tak je odtah zdarma. Nebo v případě řádné pojistné smlouvy lze využít přeplacené asisteční služby, které odtah uhradí.

Potřebujete ekologickou likvidaci, ale je to pro Vás časově náročné? Zavolejte nám, vše za Vás vyřídíme.